Privacystatement website Vandaag voor later

 

Dit statement gaat over de verwerking van persoonsgegevens op deze website. En dat betekent dat uw gegevens op deze website alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor u ze geeft. Vandaag voor later vindt privacy belangrijk en behandelt persoonlijke gegevens vertrouwelijk, veilig en volgens de wet.

 

Vandaag voor later bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is. In deze verklaring staat hoe Vandaag voor later omgaat met privacygevoelige gegevens.

10 oktober 2023

 

Privacy 
Privacy is een mensenrecht dat is vastgelegd in onze Grondwet. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat hoe we in Europa de bescherming van persoonsgegevens moeten waarborgen.

 

Persoonsgegevens 
Persoonsgegevens bevatten informatie die herleidbaar is naar een persoon. Denk aan zaken als (e-mail)adres, telefoonnummer of rekeningnummer. Met verwerken van persoonsgegevens wordt onder andere bedoeld dat ze verzameld, opgeslagen of geraadpleegd worden.

Soms vraagt Vandaag voor later om online persoonsgegevens te sturen. Bijvoorbeeld bij het invullen van het aanvraagformulier. Hier staat een overzicht van de gegevens die we verwerken. Deze gegevens komen binnen bij de gemeente Tilburg. Deze gegevens worden niet met de andere organisaties gedeeld.

 

Middel Grondslag Gegevens Bewaartermijn
Aanvraagformulier Toestemming Naam, e-mailadres, telefoonnummer Totdat de aanvraag is verwerkt

 

Waar worden uw gegevens voor gebruikt

Vandaag voor later verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u, als

 • u via de e-mail of het aanvraagformulier op onze website contact met ons opneemt,
 • u onze website bezoekt; voor statistieken en het verbeteren van het gebruik van de website.

Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

 • naam, e-mailadres en optioneel telefoonnummer

Wij kunnen deze gegevens gebruiken om:

 • contact met u op te nemen of te onderhouden,
 • de website te optimaliseren,

 

Uw rechten 
Volgens de wet (AVG) heeft u recht op:

 • Inzage van de gegevens die bij ons bekend zijn. U kunt een inzageverzoek indienen via de pagina gezondgelukkigoud@tilburg.nl. Vandaag voor later behandelt uw verzoek binnen 1 maand.
 • Informatie over de manier waarop uw gegevens worden verwerkt.
 • Correctie, aanvulling en afscherming van uw gegevens.
 • Een verzoek aan Vandaag voor later om uw gegevens te verwijderen als Vandaag voor later geen legitieme reden heeft de gegevens langer te verwerken.
 • Het maken van bezwaar tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.
 • Het indienen van een klacht als u ontevreden bent over de manier waarop uw persoonsgegevens verwerkt worden. U kunt dat doen via het mailadres gezondgelukkigoud@tilburg.nl. U kunt ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen
Vandaag voor later kan bovenstaande privacyverklaring wijzigen. De datum van de laatste wijziging staat bovenaan deze pagina.

 

Contact
Neem contact op als u vragen of opmerkingen hebt over hoe Vandaag voor later omgaat met privacy en het verwerken van persoonsgegevens via gezondgelukkigoud@tilburg.nl