Voorzorgcirkels van Het Laar

De vergrijzing neemt toe, eenzaamheid onder ouderen is een lastige trend en zorgpersoneel is er niet in overvloed. Daarom werkt Het Laar steeds meer naar de zorg van de toekomst. Een van de eerste stappen: de voorzorgcirkel. Een sociale activiteit waarbij de bewoners en medewerkers betrokken worden bij verschillende onderwerpen die spelen in onze buurt. Hoe dat in z’n werk gaat?

 

Maak kennis met de voorzorgcirkel

 

Wat de een niet kan, kan de ander nog wel. Vanuit die overtuiging komt in een voorzorgcirkel een groep mensen bijeen. Ze maken afspraken over de manier waarop ze elkaar kunnen ondersteunen. Vaak gaat het om hand-en-spandiensten, zoals boodschappen doen.

 

Daarnaast is het een gelegenheid om sociale activiteiten op te tuigen. Denk bijvoorbeeld aan samen naar de bridgeclub gaan of een kopje koffie drinken, als voedingsbodem voor meer leefkwaliteit. Want hoe fijn is het om zo lang mogelijk activiteiten te ondernemen met een goede buur of vriend?

 

Op weg naar de zorg van de toekomst

 

Voorzorgcirkels zijn onmisbaar om de zorg draaiende te houden. Het Laar organiseert ze dan ook niet alleen voor het welzijn van de bewoners, maar ook om aan te sluiten bij de zorgvisie van de toekomst. Want met de toenemende vergrijzing en de daling in zorgmedewerkers is het noodzakelijk om elkaar te ondersteunen.

 

Zo ziet dat eruit

 

Carin Laros, teamleidinggevende bij Het Laar, legt uit: “Het Laar heeft voorzorgcirkels per verdieping van veertien bewoners. We nodigen hen allemaal uit. Tijdens de eerste bijeenkomst leren we elkaar kennen. In de tweede bijeenkomst brengen de bewoners hun eigen netwerk in kaart. Dit alles doen we met het zogenoemde buurtspel.”

 

Het buurtspel in een notendop

Als u iets over uzelf moet vertellen, waar begint u dan? Daarom heeft het buurtspel op A3-formaat een route met vragen. Bijvoorbeeld:

 

Wat gaat u makkelijk af en waar bent u trots op?
Hoeveel mensen kent u (echt) binnen Het Laar?

 

De drempel verlaagd

 

De noodzaak om elkaar meer te helpen, heeft een goede uitkomst: het gaat vereenzaming tegen. Sommige ouderen hebben nét dat extra zetje nodig om weer sociale contacten op te bouwen. Na een voorzorgcirkel lopen ze makkelijker bij elkaar naar binnen. Ook is het fijn dat ze weer van betekenis kunnen zijn voor een ander. Als dat eenmaal lukt, is iedere dag voor hen weer wat aangenamer.